Hvad er affaldsindsamling?

Hvad er affaldsindsamling? Affaldsindsamling har været en del af den menneskelige civilisation siden begyndelsen. Affaldshåndtering eller affaldsbortskaffelse er en proces, der omfatter indsamling og behandling af fast affald samt flydende affald og luftemissioner, der stammer fra industrielle processer. Indsamling af affald med henblik på behandling kan enten foretages af private virksomheder eller offentlige myndigheder som f.eks. lokale myndigheder. I de sidste par årtier er der sket store ændringer i den måde, vi håndterer vores affaldsproduktion på, med betydelige forbedringer i håndteringen af affaldet – fra færre deponeringsanlæg til bedre genbrugspraksis.

Hvad er affaldsindsamling, og hvorfor er det vigtigt for mig?

Affaldsindsamling er en proces, hvor affaldsmaterialer fjernes fra hjem og virksomheder med henblik på bortskaffelse, genbrug eller kompostering. Affaldshåndtering er blevet stadig vigtigere i takt med den stigende befolkningstilvækst og industriens udvikling, der resulterer i, at der produceres mere affald hvert år. Mens de fleste mennesker ved, at de skal stille deres affald ud på kantstenen hver uge, når det er tid til affaldsdag, er der måske nogle spørgsmål om, hvad der sker, efter at du har stillet dine affaldsbeholdere for enden af din indkørsel? Affaldsindsamlingsfirmaer indsamler alle typer affald – affald (trash), genanvendelige materialer som papir/pap, plastik/glasflasker og madrester, grønne organiske materialer som græsplæneafklip og blade, små apparater som mikrobølgeovne og computere (elektronik), voluminøse genstande som f.eks

Historien om affaldsindsamling

Affaldsindsamling har været en del af den menneskelige civilisation siden begyndelsen. Affaldshåndtering eller affaldsbortskaffelse er en proces, der omfatter indsamling og behandling af fast affald samt flydende affald og luftemissioner, der stammer fra industrielle processer. Indsamling af affald med henblik på behandling kan enten foretages af private virksomheder eller af offentlige myndigheder, f.eks. lokale myndigheder. I de sidste par årtier er der sket store ændringer i den måde, vi håndterer vores affaldsproduktion på, med betydelige forbedringer i affaldshåndteringen – fra færre deponeringsanlæg til bedre genanvendelsespraksis.

Affaldet blev oprindeligt indsamlet via dør-til-dør-affaldssække-tjenester med lastbiler udstyret med skraldespande, men dette ændrede sig, da det på grund af stigende klager over urene gader forårsaget af overfyldte affaldssække blev klart, at der var problemer forbundet med indsamling af affald . Affaldsindsamlingen er kommet langt siden da, og de forskellige typer affald er blevet sorteret med henblik på genanvendelse eller kompostering. Nogle kommuner har endda indført automatiske støvsugersystemer, der suger og fjerner affald fra affaldsbeholdere på hjul rundt omkring i byen – på samme måde som vi i dag indsamler genbrugsmaterialer.

Affaldsindsamling i Danmark

Siden begyndelsen af 90’erne er affaldsindsamling blevet gennemført i Danmark med fokus på genanvendelse og øget plads på lossepladserne. Formålet hermed var at reducere emissionsniveauet fra deponeringsanlæg samt emissioner i forbindelse med forbrændingsanlæg (som dengang blev brugt til affaldsbortskaffelse). I 1994 blev der indført en ny strategi, kendt som “den danske emballagelov”, som forbød alle genanvendelige emballagematerialer som papir/karton og plastikposer (til indkøb eller affald). Dette tiltag viste sig at være en succes – det bidrog til at øge mængden af genanvendt affald med næsten 50 % mellem 1996-2004 og samtidig mindske mængden af giftige organiske rester, der blev sendt til lossepladser.

Udgivet i Uncategorized